Fastighetsservice

PÅVA-BYGGENs fastighetsservice hjälper er med underhåll av industrifastigheter, större hyreshus, offentliga byggnader och kontor.
Vi åtar oss att ta ansvar för hela fastighetens skötsel och drift, men även enbart vid reparationer, jour och akutunderhåll. Löpande besiktningar utföres för att hålla efter byggnader och lokaler invändigt och utvändigt. Uppdragen kan vara mycket varierande, beroende på önskemål och anspråk. Med våra resurser täcker vi alla tjänster som kan komma ifråga gällande fastighetsservice

Kontakta oss!

PÅVA-BYGGEN AB
Maskingatan 10
260 33 Påarp
Tel: 042-22 90 20
Fax: 042-22 60 40
Mob: 070-326 53 60
Servicebilen: 070-326 53 63
E-mail: info@pava-byggen.se